spreker

Operatie wijken, erkenning van de lokale wijkaanpak

Met Operatie Wijken willen we het beleid van richting veranderen. De lokale aanpak of nog liever de lokale problemen moeten leidend zijn. Door concrete situaties in wijken in beeld te brengen geven wij bestuurders, beleidmakers en buurtmakers handvatten voor een succesvolle wijkaanpak. Iedere aflevering wordt een specifieke uitdaging bij de hoorns gevat.

De wijk of buurt is het schaalniveau dat mensen kunnen behappen. De bewoner is betrokkene en gebruiker. Operatie Wijken gaat over beleid dat met de mensen in de wijk wordt ingevuld. Waarbij betrokkenheid, verantwoordelijkheid en gelden voor de wijk behouden blijven en/of terugvloeien naar de wijk en bewoners in de wijk.

Geen projectencaroussels met dure externen, maar het benutten van het potentieel dat iedereen in de wijk bezit en dit weten aan te spreken. Niet de schaalbaarheid van het project en de aanpak staan centraal, maar de lokale effectiviteit. We helpen lokale projecten en problemen te plaatsen binnen een referentiekader, waardoor ze meer zeggingskracht krijgen.



Partners

Team

Rogier Elshout

Rogier Elshout

Host en Redactie
Marc Bot

Marc Bot

Regie en Redactie
Brend Kouwenhoven

Brend Kouwenhoven

Producent