Leefbaarheid

Wat speelt er de wijk? Waarom is dit belangrijk? Wat zijn de trends? Wat kunnen we doen? Rogier Elshout gaat in het Wijkpaleis in gesprek met Niels Hoogerwerf, Hester van Buren van Woningstichting Rochdale Amsterdam en Radboud Engbersen van Movisie. Muziek is van Ouborg en de Geus en het eten wordt verzorgd door Fatma en haar keukenbrigade van het Het Wijkpaleis.

Uitzending

In deze uitzending kwamen de volgende onderwerpen aan bod; klik op de links om direct naar dat punt van de video te gaan op Youtube.

Sprekers

Aanvullende content

Illustratie Leefbaarheid

Projecten in beeld

Clean Ups

Wij zijn de Clean Ups. Wij maken jouw wijk al drie jaar schoon met het doel dat deze schoner en socialer wordt. Nu willen we samen met jou aan de slag. Want hoe meer mensen er meedoen hoe schoner en beter het wordt in onze wijk.

Website

Podcast