Wonen

Wonen in wijken gaat over de leefomgeving als geheel. Het is een stapeling van vele elementen die er voor zorgen dat een wijk gezond, schoon, heel en leefbaar is en bovendien voldoende passende huisvesting.

Uitzending

In deze uitzending kwamen de volgende onderwerpen aan bod; klik op de links om direct naar dat punt van de video te gaan op Youtube.

Sprekers

Aanvullende content

Illustratie Wonen en Buitenruimte

Projecten in beeld

Woonstad

Integrale aanpak met bewoners voor de aanpak van het binnenterrein. Zie vooral dit gedeelte in de uitzending voor een heldere omschrijving.

Website

Podcast